JWA - IT COMPANY | Relacje inwestorskie
20051
page,page-id-20051,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
Zarząd

Anna Nowicka-Bala – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Violetta Midro

Monika Januszewska

Krzysztof Nowicki

Leszek Bala

Marcin Bala

Akcjonariat
Tomasz Maćkowiak 1 680 000 (17,39%) 1 680 000 (17,39%)
Górski Artur 500 000 (5,17%) 500 000 (5,17%)
Marcin Jankowiak 492 836 (5,10%) 492 836 (5,10%)
 Centurion Finance S.A.  485 325 (5,02%)  485 325 (5,02%)
Statut
KRS
Regulamin WZ
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Raporty bieżące/okresowe/informacje poufne
Walne zgromadzenia

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10:

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ znajdują się poniżej.

 

================================================================================

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: 01-845 Warszawa, ul. Efraima Schroegera 90/B), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10:

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ znajdują się poniżej.

 

================================================================================

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 27 lipca 2020 roku,  na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad, projektami uchwał oraz oświadczeniem zarządu:

 

================================================================================

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 28 maja 2020 roku,  na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad, projektami uchwał oraz oświadczeniem zarządu:

 

================================================================================

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 30 marca 2020 roku,  na godzinę 12:30, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad, projektami uchwał oraz oświadczeniem zarządu:

 

 

================================================================================

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 19 grudnia 2019 roku,  na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • Sporządzenie listy obecności;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego i zmiany Statutu Spółki;
 • Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 • Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka;
 • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

=========================================================

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: 01-845 Warszawa, ul. Efraima Schroegera 90/B), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10:

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ znajdują się poniżej.

Zarząd JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Efraima Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, w związku z otrzymaniem żądania Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 398 związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 grudnia 2018 r. na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar – Jarosińską, ul. Marii Konopnickiej 5  lok. 10, 00-491 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 •  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzeniu skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia w kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Schroegera 90, lok. B, 01-845 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ znajdują się poniżej.

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Encyklopedyczna nr 2A, lok. 5, 01-990 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 września 2017 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 25, 00-401 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. powołania członków Rady Nadzorczej,
b. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
c. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20 czerwca 2017

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Encyklopedyczna nr 2A, lok. 5, 01-990 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2017 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 25, 00-401 Warszawa

Zarząd JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Encyklopedyczna nr 2A, lok. 5, 01-990 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 listopada 2016 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej S. CELEGRAT E. STYGAR-JAROSIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, al. 3 Maja 5 lok. 25, Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Kalendarium

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 08 lutego 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
– raport okresowy roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.

Dokument informacyjny
Oferta publiczna akcji serii B - Dokument Informacyjny
Kontakt
Notowania
Pytania i odpowiedzi

W związku z napływającymi drogą e-mail pytaniami od inwestorów, które dotyczą sytuacji JWA S.A. („Spółka”), w celu zapewnienia transparentności i równego dostępu wszystkich inwestorów i akcjonariuszy do informacji, poniżej przedstawiamy przesłane pytania wraz z odpowiedziami.

 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby jej akcjonariuszy i inwestorów.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji w zakresie obowiązujących Spółkę przepisów prawa był równy.

Zakres informacji przekazywanych przez Spółkę jest w znacznym stopniu określony obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, w tym w szczególności ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi , ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Rozporządzeniem MAR oraz Regulaminem ASO.

 

data pytania odpowiedź
08.05.2017 odpowiedzi na pytania z dnia 08.05.2017
20.12.2016 odpowiedzi na pytania z dnia 20.12.2016
Oświadczenia
data oświadczenie
26.02.2019 oświadczenie z dnia 26.02.2019
10.04.2017 oświadczenie z dnia 10.04.2017

Relacje inwestorskie